Ինչի՞ն ենք մենք հավատում

Որպես քրիստոնյաներ, մենք հավատում ենք, որ պետք է սովորենք հնարավոր ամեն բան Հիսուսի մասին: Մեծագույն երջանկությունը կյանքում գալիս է Փրկիչին հետևելուց: Դուք կզգաք Նրա սերը ձեր հանդեպ, երբ ձգտեք հասկանալ Նրա կյանքն ու ուսմունքները:

Ուսումնասիրել

Հիսուս Քրիստոսի Եկեղոցի

Ուսումնասիրել

Ներում

Ուսումնասիրել

Ավետարանի Սկզբունքներ

Ուսումնասիրել

Մկրտություն

Ուսումնասիրել

Տաճառներ

Ուսումնասիրել

Առողջ Ապրելակերպ

Ձեռք բերեք Մորմոնի Գրքի անվճար օրինակը

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մարդիկ շատ հարցեր ունեն  Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների մասին:

Այո: Միանշանակ: Ի վերջո, «մորմոն» բառը ուղղակի մականուն է: Մենք Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներ ենք: Ուստի մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծո Որդին է՝ աշխարհի Փրկիչը, և Նա մեզ ավելի շատ է սիրում, քան մենք կարող ենք պատկերացնել: Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ մենք ունենք ճիշտ նույն համոզմունքները, ինչ մյուս քրիստոնեական եկեղեցիները: Ոչ, բայց մենք մեզ որոշակիորեն համարում ենք Հիսուս Քրիստոսի նվիրյալ հետևորդներ:

Այո, իհարկե: Այն Աստծո խոսքն է, սուրբ գրությունների սրբազան հավաքածու և պահանջված ընթերցանություն՝ երջանիկ կյանքի համար: Աստվածաշնչի հետ միասին մենք ոգեշնչում ենք գտնում նաև այլ սուրբ գրություններում, որոնք յուրահատուկ են Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների համար: Այդ բոլոր սուրբ գրությունները միասին մեզ ուսուցանում են կարևոր ճշմարտություններ Հիսուս Քրիստոսի մասին: