Հրավիրեք քարոզիչներին այցելեն ձեզ

Մենք կանենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի պատասխանենք ձեր հոգևոր հարցերին և օգնենք ձեզ ավելի մոտենալ Քրիստոսին:

Ինչպե՞ս կարող են քարոզիչները օգնել ինձ

Չնայած ձեր հարաբերությունն Աստծո հետ կարող է խիստ անձնական լինել, մենք բոլորս երբեմն մի փոքր օգնության կարիք ենք ունենում, որպեսզի հասկանանք, թե Աստված ինչ է ասում մեզ: Կարևոր չէ, թե դուք ձեր հոգևոր արահետի որ մասում եք գտնվում. միսիոներները կարող են ուսուցանել ավետարանական սկզբունքներ և գաղափարներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ ձեր ճանապարհին: Մտածեք նրանց մասին՝ որպես հոգևոր մարզիչների, ովքեր.

  • Կօգնեն ձեզ մոտ զգալ Աստծուն
  • Ցույց կտան՝ ինչպես աղոթել և պատասխաններ ստանալ Նրանից
  • Կօգնեն ձեզ պատասխաններ գտնել ձեր հոգևոր հարցերին
  • Կուսուցանեն ձեզ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի մասին
  • Կօգնեն ձեզ հասկանալ սուրբ գրությունները
  • Կաջակցեն ձեզ ձեր անձնական դժվարությունների ժամանակ
  • Կքաջալերեն ձեր առաջընթացը դեպի հավատք, ապաշխարություն և մկրտություն
  • Կծանոթացնեն ձեզ համախոհ հավատացյալների համայնքի հետ, ովքեր կարող են շարունակել աջակցել ձեզ ձեր հոգևոր ուղևորության ժամանակ:

Ի՞նչ պետք է ակնկալել միսիոներների այցելությունից

Միսիոներները կխնդրեն այցելությունը սկսել աղոթքով: Եթե դուք կողմ եք դրան, նրանք կարող են խնդրել ձեզ աղոթել: Երկու դեպքում էլ նպատակն է հրավիրել Սուրբ Հոգուն, որ մասնակցի զրույցին:

Նրանք, հավանաբար, մի քանի րոպե կհատկացնեն, որպեսզի ծանոթանան ձեր և ձեր հետաքրքրությունների հետ: Միսիոներները մի ամբողջ ծրագիր ունեն, որը կարող են ուսուցանել ձեզ, բայց նրանք փորձում են անձնավորել իրենց ուղերձը՝ համապատասխանեցնելով ձեզ և ձեր կյանքի իրավիճակին: Նրանք ձեզ հետ կկարդան Աստվածաշնչից և Մորմոնի Գրքից և կհրավիրեն ձեզ աղոթել ու հարցնել՝ արդյոք ճշմարիտ է այն, ինչ իրենք ուսուցանում են:

Եթե ցանկանաք, միսիոներները հանդիպում կնշանակեն մեկ այլ այցելության համար: Ձեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ նրանք ավելի շատ բան կուսուցանեն ձեզ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա վերականգնված Եկեղեցու մասին, և կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին: Նրանց ծրագիրն ուղերձներ է ընդգրկում նաև Աստծո երջանկության ծրագրի, մեզ համար կատարած Հիսուսի զոհաբերության, հավատքի, ապաշխարության, մկրտության, Սուրբ Հոգու և Աստծո պատվիրանները պահելու մասին: Նրանք կշարունակեն հրավիրել ձեզ աղոթել, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, հաճախել Եկեղեցի, և նույնիսկ՝ մկրտվել: Եվ հիշեք, որ միսիոներները համբերատար կլինեն ձեզ հետ, կհարգեն ձեր ժամանակն ու ցանկությունը՝ արդյոք կամենում եք կրկին հանդիպել նրանց, թե՝ ոչ:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մարդիկ շատ հարցեր ունեն «մորմոնների» մասին, կամ ավելի հարգալից՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների մասին:

Միսիոներները գալիս են ամբողջ աշխարհից: Ցանկացած տղամարդ կամ կին, ով համապատասխանում է պահանջվող չափանիշներին, հրավիրվում է ծառայել լիաժամկետ միսիա՝ անկախ իր ապրելու վայրից:

Ոչ: Միսիա ծառայելը պարտադիր չէ բոլորի համար: Մենք հավատում ենք, որ միսիան ժամանակ է սովորելու, ծառայելու և աճելու համար, ուստի ծառայությունը խրախուսվում է, բայց չի պահանջվում:

Ոչ: Իրականում շատ միսիոներներ իրենք են վճարում իրենց միսիայի ծախսերի համար: Միսիոներներն ու նրանց ընտանիքի անդամները հաճախ տարիներ շարունակ նախօրոք գումար են խնայում միսիայի համար:

Ոչ: Իրականում «երեցը» անուն չէ, այլ տիտղոս: Տղամարդ միսիոներներին դիմում են «երեց» բառով, ապա տալիս են նրանց ազգանունը, իսկ կին միսիոներներին նույն կերպ դիմում են «քույր» բառով, ապա՝ ազգանունը: «Երեց» և «քույր» բառերը հարգանքի և մեծարման տիտղոսներ են:

Ոչ: Եկեղեցու ոգեշնչված ղեկավարները յուրաքանչյուր միսիոների նշանակում են որևէ հատուկ տարածք, որտեղ նրանք պետք է ծառայեն: Ոմանք կմնան իրենց երկրում, իսկ մյուսները կգնան արտասահման, բայց բոլոր միսիոներները ծառայում են՝ իմանալով, որ կանչը, ի վերջո, գալիս է Աստծուց:

Կախված օրվանից՝ դուք կարող եք տեսնել միսիոներներին ուրիշներին այցելելիս, համայնքում կամավոր գործ կատարելիս, Աստծո մասին ուսուցանելիս և այլն: Նրանք երբեք չափազանց զբաղված չեն, եթե դուք օգնության կարիք ունեք:

Զույգերով աշխատելն օգնում է միսիոներներին անվտանգ մնալ: Այն նաև հետևում է Հիսուսի հրահանգի օրինակին. «Եւ տասնեւերկուսին իր մօտ կանչեց, եւ սկսեց նորանց երկու երկու ուղարկել» (Մարկոս 6.7):

Ամբողջ աշխարհում կան 65000 լիաժամկետ Վերջին Օրերի Սուրբ միսիոներներ: Հավանաբար, ձեր տարածքում ևս կան միսիոներներ: