Հանդիպեք միսիոներների հետ առցանց կամ անձամբ

Գտեք մխիթարություն՝ խոսելով միսիոներների հետ: Մենք կարող ենք ձեզ հետ կարդալ սուրբ գրությունները և օգնել ձեզ խաղաղություն գտնել աղոթքի միջոցով:

Անուն
Խնդրում ենք մուտքագրել արժեքը
Ազգանուն
Խնդրում ենք մուտքագրել արժեքը
Է-փոստ
Խնդրում ենք մուտքագրել արժեքը
Խնդրում ենք ընտրել երկիրը
Խնդրում ենք ընտրել երկիրը
Խնդրում ենք ընտրել երկիրը
Ներեցեք, մենք չկարողացանք գտնել հասցեներ, որոնք օգտակար կլինեն ձեզ։
Փողոցի անուն
Խնդրում ենք մուտքագրել հասցեն
Ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ ձեր հասցեն: Ինչպես առցանց, այնպես էլ անձամբ այցելությունները կատարվում են ձեր տեղական տարածքում գտնվող միսիոներների կողմից:
Բն, սենյակ, կամ շենքի հր․
Խնդրում ենք մուտքագրել արժեքը
Քաղաք
Խնդրում եմ մուտքագրեք քաղաքը
Նահանգ
Խնդրում ենք ընտրել նահանգը
Խնդրում ենք ընտրել նահանգը
Բջջային հեռախոս
Խնդրում ենք մուտքագրել արժեքը
պլանավորելու համար
Արդյո՞ք այս տեղեկատվությունը ճիշտ է:
Անուն և Է-փոստ
Հասցե և հեռախոսահամար

Ես հասկանում եմ, որ միսիոներները կապ կհաստատեն ինձ հետ՝ պատասխանելու իմ հարցերին և կիսվելու ոգևորող ուղերձով:

Ես հասկանում եմ, որ միսիոներները կապ կհաստատեն ինձ հետ՝ պատասխանելու իմ հարցերին և կիսվելու ոգևորող ուղերձով:
Please select an option

Ինչպե՞ս կարող են քարոզիչները օգնել ինձ

Չնայած ձեր հարաբերությունն Աստծո հետ կարող է խիստ անձնական լինել, մենք բոլորս երբեմն մի փոքր օգնության կարիք ենք ունենում, որպեսզի հասկանանք, թե Աստված ինչ է ասում մեզ: Կարևոր չէ, թե դուք ձեր հոգևոր արահետի որ մասում եք գտնվում. միսիոներները կարող են ուսուցանել ավետարանական սկզբունքներ և գաղափարներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ ձեր ճանապարհին: Մտածեք նրանց մասին՝ որպես հոգևոր մարզիչների, ովքեր.

  • Կօգնեն ձեզ մոտ զգալ Աստծուն
  • Ցույց կտան՝ ինչպես աղոթել և պատասխաններ ստանալ Նրանից
  • Կօգնեն ձեզ պատասխաններ գտնել ձեր հոգևոր հարցերին
  • Կուսուցանեն ձեզ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի մասին
  • Կօգնեն ձեզ հասկանալ սուրբ գրությունները
  • Կաջակցեն ձեզ ձեր անձնական դժվարությունների ժամանակ
  • Կքաջալերեն ձեր առաջընթացը դեպի հավատք, ապաշխարություն և մկրտություն
  • Կծանոթացնեն ձեզ համախոհ հավատացյալների համայնքի հետ, ովքեր կարող են շարունակել աջակցել ձեզ ձեր հոգևոր ուղևորության ժամանակ:

Ի՞նչ պետք է ակնկալել միսիոներների այցելությունից

Միսիոներները կխնդրեն այցելությունը սկսել աղոթքով: Եթե դուք կողմ եք դրան, նրանք կարող են խնդրել ձեզ աղոթել: Երկու դեպքում էլ նպատակն է հրավիրել Սուրբ Հոգուն, որ մասնակցի զրույցին:

Նրանք, հավանաբար, մի քանի րոպե կհատկացնեն, որպեսզի ծանոթանան ձեր և ձեր հետաքրքրությունների հետ: Միսիոներները մի ամբողջ ծրագիր ունեն, որը կարող են ուսուցանել ձեզ, բայց նրանք փորձում են անձնավորել իրենց ուղերձը՝ համապատասխանեցնելով ձեզ և ձեր կյանքի իրավիճակին: Նրանք ձեզ հետ կկարդան Աստվածաշնչից և Մորմոնի Գրքից և կհրավիրեն ձեզ աղոթել ու հարցնել՝ արդյոք ճշմարիտ է այն, ինչ իրենք ուսուցանում են:

Եթե ցանկանաք, միսիոներները հանդիպում կնշանակեն մեկ այլ այցելության համար: Ձեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ նրանք ավելի շատ բան կուսուցանեն ձեզ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա վերականգնված Եկեղեցու մասին, և կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին: Նրանց ծրագիրն ուղերձներ է ընդգրկում նաև Աստծո երջանկության ծրագրի, մեզ համար կատարած Հիսուսի զոհաբերության, հավատքի, ապաշխարության, մկրտության, Սուրբ Հոգու և Աստծո պատվիրանները պահելու մասին: Նրանք կշարունակեն հրավիրել ձեզ աղոթել, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, հաճախել Եկեղեցի, և նույնիսկ՝ մկրտվել: Եվ հիշեք, որ միսիոներները համբերատար կլինեն ձեզ հետ, կհարգեն ձեր ժամանակն ու ցանկությունը՝ արդյոք կամենում եք կրկին հանդիպել նրանց, թե՝ ոչ:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մարդիկ շատ հարցեր ունեն «մորմոնների» մասին, կամ ավելի հարգալից՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների մասին: