Ինչի՞ն ենք մենք հավատում

Որպես քրիստոնյաներ, մենք հավատում ենք, որ պետք է սովորենք հնարավոր ամեն բան Հիսուսի մասին: Մեծագույն երջանկությունը կյանքում գալիս է Փրկիչին հետևելուց: Դուք կզգաք Նրա սերը ձեր հանդեպ, երբ ձգտեք հասկանալ Նրա կյանքն ու ուսմունքները:

Ուսումնասիրել

Հիսուս Քրիստոսի Եկեղոցի

Ուսումնասիրել

Ներում

Ուսումնասիրել

Ավետարանի Սկզբունքներ

Ուսումնասիրել

Մկրտություն

Ուսումնասիրել

Տաճարներ

Ուսումնասիրել

Առողջ Ապրելակերպ

Ձեռք բերեք Մորմոնի Գրքի անվճար օրինակ
Պատվիրեք հիմա

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մարդիկ շատ հարցեր ունեն  Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների մասին: