Համայնքի մաս կազմել

Մենք անկատար մարդիկ ենք, ովքեր փորձում են հետևել Հիսուս Քրիստոսի կատարյալ օրինակին: Մենք սիրում և օգնում ենք միմյանց և փորձում ենք ամեն կերպ հետևել Հիսուսի ուսմունքներին: Եկեք, միացեք մեզ և վայելեք հարազատության ու միասնության զգացումը:

Եկեք, երկրպագեք մեզ հետ
Գտեք ձեզ մոտ գտնվող Եկեղեցին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մարդիկ շատ հարցեր ունեն Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների մասին: