Փրկիչը հնարավոր է դարձնում դա

1:50

Մենք կարող ենք ավելի լավ գործել և ավելի լավը լինել

Ապաշխարության գործընթացն ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ ավելի լավը դառնալ:

Ինչպե՞ս կարող է Քրիստոսի Քավությանն ապավինելը օգնել ձեզ ճանաչել Փրկիչին:

Ինչպե՞ս կարող եք ապաշխարությամբ մաքրվել։

Բացահայտեք, թե ինչպես կարող եք ինքներդ հասկանալ, որ Աստված կա:

words and things

Ո՞վ է Հիսուս Քրիստոսը

Աստծո Որդի

Հիսուսը Հայր Աստծո առաջնեկն է՝ հոգում և Աստծո զավակը՝ մարմնում: Նրա մահկանացու մայրը՝ Մարիամը, կրեց Նրան նախքան ծնվելը և մեծացրեց Նրան, մինչ Նա երկրի վրա էր: Նրա առաքելությունը որոշվել էր նախքան աշխարհի ստեղծումը:

Ուսուցիչ

Հիսուսը երբևէ ապրած ամենամեծ ուսուցիչն էր, և Նա մինչ օրս սովորեցնում է մեզ: 12 տարեկանում Հիսուսին գտել են տաճարում՝ վարդապետներին ուսուցանելիս (տե՛ս Ղուկաս 2.46): Նրանք զարմանում էին Նրա գիտության վրա: Հիսուսը շարունակեց հրաշալի քարոզներ ուսուցանել Իր կյանքի ընթացքում:

Օրինակ

Հիսուսն ապրեց մեղքից ազատ կատարյալ կյանքով, և մեզ համար կատարյալ օրինակ ծառայեց: Կրոնական բոլոր արարողությունները պետք է արվեն Նրա սուրբ անունով:

Փրկիչ

Հիսուսի եբրայերեն անունը Յեշուա է, այսինքն՝ «Փրկիչ»: Հիսուսը կատարեց Փրկիչի իր դերը՝ Իր պատրաստակամ զոհաբերության և Հարության միջոցով:

Հետևել Հիսուս Քրիստոսին

Ո՞վ է Հիսուս Քրիստոսը: Հիսուսն աշխարհի Փրկիչն է: Երբ հետևում ենք նրան, կյանքում ավելի մեծ խաղաղություն ու երջանկություն ենք գտնում:

Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա գտնվելու ընթացքում շատ բաներ սովորեցրեց, որոնցից ամենամեծը սերն էր:

Ժամանակակից մարգարեներն ու առաքյալները խոսում են փոփոխությունների և ապաշխարության մասին