Քավիչը

Զատկի տոնակատարություն

Միացեք մեր հատուկ համերգին՝ փառաբանելու քավչին՝ Հիսուս Քրիստոսին.