...

Նրա շնորհիվ

Բացահայտեք Զատիկի շաբաթվա յուրաքանչյուր օրը

Ծաղկազարդի կիրակի

Ծաղկազարդի կիրակի Հիսուս Քրիստոսը կատարում է իր Հանդիսավոր մուտքը Երուսաղեմ, երբ նրա հետևորդները արմավենու տերևներ են թափահարում և թիկնոցներ փռում Նրա ճանապարհին: Նրա կատարած յուրաքանչյուր քայլ տոնում են, քանի որ Նա պատրաստվում է ավարտին հասցնել մի ճանապարհորդություն, որն ի կատար է ածում հազարամյակների մի մարգարեություն և խաղաղություն և փրկություն է բերում բոլորին՝ Իրեն հետևելու հավատով: Այս Ավագ շաբաթվա ընթացքում մենք կարող ենք կատարել առաջին քայլերը՝ մեր կյանքում դրական փոփոխություն կատարելու համար՝ իմանալով, որ Հիսուսը ճանապարհ պատրաստեց մեզ համար:

Տաճարը

Երուսաղեմ մտնելուց հետո Հիսուսի առաջին այցելություններից մեկը տաճարն է: Ենթադրվում է, որ նրա Հոր տունը պետք է լինի լույսի և խաղաղության սրբազան մի վայր, բայց Հիսուսը տեսնում է, որ այդ լույսը խամրել են մի խումբ վաճառականներ, ովքեր ներսում խանութներ են բացել՝ իրենց ապրանքները վաճառելու համար: Հիսուսը հեռացնում է նրանց և տեսարանը անմիջապես բարելավվում է: Նա կարող է նույնը անել մեզ համար: Երբ հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք կարող ենք մեր հայացքը վեր հառնել այս աշխարհիկ իրերից և կենտրոնանալ սուրբ բաների վրա:

Քրիստոսն ուսուցանում է

Երուսաղեմում Հիսուս Քրիստոսը շրջապատված է ինչպես հետևորդներով, այնպես էլ քննադատներով: Լինելով Մեծ Ուսուցիչը, Նա հնարավորությունը բաց չի թողնում։ Այստեղ, Իր կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում, Նա հավաքված խմբերի հետ կիսվում է իր ամենամնայուն ուսմունքներից մի քանիսով: Նա թույլ է տալիս նրանց (և մեզ) իմանալ, որ Աստծուն ծառայելու ամենալավ եղանակը մեր ընկերակից տղամարդկանց և կանանց սիրելն է: Երբ մեծացնենք սիրելու և մեր կյանքում հարաբերությունների վրա աշխատելու մեր կարողությունը, մենք կկարողանանք զարգանալ և դառնալ այն  մարդը, որն ըստ Հիսուսի կարող ենք դառնալ:

Ներում

Իր կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում ուսուցանելով Իր հետևորդներին, Հիսուս Քրիստոսը շեշտը դնում է ներման սկզբունքի վրա: Նրա խոսքերն առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, քանի որ հենց Նրա զոհաբերությունն է հնարավոր դարձնում ներումը: Նրա միջոցով մենք կարող ենք ապաշխարել և մեղքի բեռը թոթափել մեր սրտերից: Բայց այդ օրհնության զորությունն իսկապես զգալու համար մենք պետք է հետևենք Նրա օրինակին և աշխատենք ներել այն մարդկանց, ովքեր մեր հանդեպ անարդար են վարվել:

Վերջին ընթրիքը

Երեկոյան Հիսուս Քրիստոսը հավաքում է Իր առաքյալներին, որպեսզի ընթրի նրանց հետ և նրանց փոխանցի Իր սերը: Վերջին ընթրիքը խաղաղ, գեղեցիկ պահ է, որը տեղի է ունենում՝ ավելի ուշ այդ գիշեր Հիսուսի Գեթսեմանի պարտեզ մտնելուց առաջ: Նա գիտի, որ շուտով կզոհաբերի Իր կյանքը, և Իր աշակերտները կմնան առանց Իրեն: Նա ներկայացնում է հաղորդության արարողությունը, որպեսզի նրանք միշտ հիշեն Իր զոհաբերությունը, և սովորեցնում է նրանց աղոթքի զորության մասին: Նա խրախուսում է, որ առաքյալներն իրենց Երկնային Հորից խնդրեն անհրաժեշտ բաներն իրենց համար, որ նրանք իմանան, որ Աստված լսում և պատասխանում է Իր զավակների աղոթքներին:

Ավագ ուրբաթ

Գեթսեմանի պարտեզում բոլոր մարդկանց մեղքերի համար տառապելուց հետո Հիսուսին մատնում են տեղի իշխանությունների ձեռքը: Մի շարք կողմնակալ դատավարություններից հետո նա դատապարտվում է մահվան՝ խաչելությամբ։ Նրա տառապանքը մեզ համար շարունակվում է խաչի վրա, և Նա շրջապատված է մարդկանցով, ովքեր դաժանորեն ծաղրում են Նրան: Այդուհանդերձ, Հիսուսը համարձակորեն դիմանում է՝ երբեք թույլ չտալով, որ վախը Նրան հետ պահի Աստծո բոլոր զավակներին փրկագնելու Իր առաքելությունը կատարելուց: Իր արարքի շնորհիվ մենք կարող ենք նաև վախը թողնել ետևում` օգտագործելով Նրա զոհաբերության ուժը, որպեսզի դառնանք այն անձնավորությունը, որը մեր ներուժի լավագույն տարբերակն է։

Գերեզմանը

Դժվար է պատկերացնել այն տառապանքը, որը Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները պետք է զգային նրա մահից հետո: Նրանք սիրով նախապատրաստեցին և Նրա մարմինը դրեցին պարտեզի գերեզմանում: Այժմ նրանք պետք է դիմակայեն մի աշխարհի, որտեղ իրենց հետ չի լինի իրենց սիրելի ընկերն ու Վարդապետը: Բայց Նա ուսուցանեց նրանց, թե ցանկացած պարագայում Իր հանդեպ սերն ինչպես ցույց տալ, այդ թվում նաև այս. «Եթէ ինձ սիրում էք, իմ պատուիրանքները պահեցէք»: Եթե ուզում ենք իսկապես մոտ զգալ Փրկիչին, մենք պետք է քայլ անենք և կատարենք այն, ինչ Նա խնդրել է մեզ անել:

Զատիկի կիրակի

Վաղ առավոտյան Մարիամ Մագդաղենացին, Հիսուսի ընկերը և հետևորդը, գալիս է գերեզման՝ Նրա մարմինը խնամելու համար։ Ի զարմանս իրեն, նա գերեզմանը դատարկ է գտնում։ Բայց նա միայնակ չէ: Մի տղամարդ դիմում է նրան և նա մտածում է, որ դա այգեպանն է։ Բայց հետո Նա տալիս է կնոջ անունը՝ «Մարիամ» (Հովհ. 20․16): Եվ նա տեսնում է: Նա Հիսուսն է: Քրիստոսն ապրում է: Այս Զատիկի կիրակի, երբ Մարիամի նման ժամանակ հատկացնենք և կենտրոնանք Փրկիչի և Նրա Հարությունը տոնելու վրա, կիմանանք, որ Հիսուսը մեզանից յուրաքանչյուրին նույնպես ճանաչում է անունով: Նա մեզ կոչ է անում ավելի նմանվել Իրեն և զգալ իրական խաղաղությունը, որը պարգևում է Նրա ավետարանը:

Այս Զատիկին հիշեք, թե ինչ ուսուցանեց Հիսուսը

Հրավիրում ենք ձեզ ավելին իմանալ մեզ հետ 
Զրուցեք միսիոներների հետ

Հարցեր ունե՞ք։ Խնդրեմ հարցրեք։

Միսիոներները դաս են ուսուցանում Հիսուս Քրիստոսի մասին
Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի պատասխանենք ձեր հոգևոր հարցերին, և օգնենք ձեզ ավելի մոտենալ Հիսուս Քրիստոսին։