Բարի գալուստ

Բարի գալուստ կենդանի հավատք, որտեղ Հիսուսի ուսուցանած ճշմարտություններն ու սկզբունքները անմիջական և դրական ազդեցություն ունեն այն եղանակի վրա, թե մենք ինչպես ենք ապրում մեր կյանքը, ինչպես ենք դաստիարակում մեր ընտանիքներին, ինչպես ենք վերաբերվում միմյանց և ինչպես ենք հաղթահարում դժվարություններն ու մարտահրավերները: Եկեք և դարձեք դրա մի մասը:

Բարի գալուստ

1:25
Հարցե՞ր ունեք: Տվեք դրանք:
Հանդիպեք միսիոներների հետ

Հաճախակի տրվող հարցեր

Մարդիկ շատ հարցեր ունեն «մորմոնների» մասին, կամ ավելի հարգալից՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների մասին: